Skoč na obsah Skoč na menu

EURO PUMPS TECH

Firma
Firemná politika
 
  1. Našim hlavným cieľom je uspokojenie našich zákazníkov úrovňou našich služieb a  dodávaných výrobkov s dôrazom na prevenciu znečisťovania.

  2. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a ponúkame mu profesionálne technické poradenstvo a pohotovosť.

  3. Správame sa šetrne k životnému prostrediu a striktne dodržiavame relevantnú legislatívu a iné súvisiace požiadavky.

  4. Sortiment ponúkaných výrobkov a služieb pravidelne prehodnocujeme a prispôsobujeme požiadavkám našich zákazníkov.

  5. Keďže našu kvalitu významne ovplyvňujú aj naši dodávatelia, rozvíjame vzťahy len s tými, ktorí sú dlhodobo spoľahliví.

  6. Našimi najvýznamnejšími aktívami sú naši zamestnanci a preto dbáme na ich trvalý kvalifikačný rozvoj.

  7. V oblasti bezpečnosti pri práci vyvíjame maximálne úsilie na predchádzanie úrazom a ohrozeniam našich pracovníkov. Taktiež striktne dodržiavame súvisiacu legislatívu a iné súvisiace požiadavky.

  8. Všetky tieto zásady nielen napĺňame ale sa zaväzujeme aj trvalo zlepšovať náš manažérsky systém.

© 2016 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Všetky práva vyhradené. | Tvorba web stránok